#7 Anatomie van de weemoed

Toen wij in november 2019 het thema voor deze editie bepaalden, konden we niet voorzien dat het zo actueel zou worden. Nog geen half jaar later ging het land op slot, en na een zomers ‘terug-naar-normaal’, rolde een tweede golf over ons heen. Sociale contacten werden tot een minimum beperkt, huiskamers en keukens werden omgebouwd tot thuiskantoor, theaters, concertzalen en bioscopen gingen op slot, boodschappen doen werd een benauwende exercitie.

Corona bleek ook van invloed op de zintuigen. Grote prikkels maakten plaats voor kleine: het vogeltje op het balkon, de oogopslag van je partner, de fraaie bloem van nooit eerder opgemerkt onkruid. En we werden vaker dan anders verrast door gevoelens van weemoed, die zacht treurige herinnering aan betere tijden.

Logisch dat we de zintuigen als leidraad voor deze editie kozen. De door Aristoteles benoemde  zintuigen ruiken, proeven, horen, zien en voelen, werden aangevuld met thermoceptie (warmte/kou), nociceptie (pijn), evenwichtszin en proprioceptie (bewegingen, lichaamsbewustzijn). Negen lemma’s waarmee we weemoed in kaart brengen.

We hopen dat deze editie van REALmag. een glimlach en een warme traan teweeg zal brengen.

Deze editie van REALmag. is nu te koop in de shop voor 15 Euro voor 1 exemplaar.