REALmag. #4

Alhoewel het volgende nummer van REALmag. pas in oktober 2016 verschijnt, zijn we nu al volop met de voorbereidingen bezig. Dit nummer zal geheel in het teken van Erasmus staan en wordt in samenwerking met het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam gemaakt.

Werktitel: ‘de schedel van Erasmus’. Het belooft een psychedelische roadtrip te worden. We gaan op zoek naar wat er met Erasmus’ schedel is gebeurd en wat er allemaal uit die schedel is gekomen (zijn gedachtengoed) en wat dit in onze maatschappij nog aan betekenis heeft.
erasmus
We beginnen bij de bron: het graf van Erasmus in de Münster van Bazel en duiken in de krochten van Erasmus’ leven. Verwacht geen verhalen over zijn uitgebreide oeuvre maar wees wel op je hoede voor zijwegen, doodlopende straten, donkere snelwegen en off the road ontboezemingen.