Florian Graf

The Swiss artist Florian Graf has been commissioned to create a special work of art within the framework of the Erasmus year 2016. “Florian Graf”

REALmag. #4

Alhoewel het volgende nummer van REALmag. pas in oktober 2016 verschijnt, zijn we nu al volop met de voorbereidingen bezig. Dit nummer zal geheel in het teken van Erasmus staan en wordt in samenwerking met het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam gemaakt. “REALmag. #4”